*Classes and events are subject to change.

 • Natsumi Iuchi
 • Takafumi Igusa
 • Ishida Kakeru
 • Daiki Ishiyama
 • Shunsuke Itani
 • Kengo Ohshima
 • Kenya Karasawa
 • Shuuta Kawakami
 • Kondo Gen
 • Mana Sasaki
 • Tomoki Sato
 • Sawada Yuran
 • Toru Suzuki
 • Takakuwa Early
 • Yuki Takamatsu
 • Sae Tsuji
 • Yuji Togawa
 • Tomomi Usawa
 • Ryota Fukunaga
 • Kaede Maekawa
 • Takeru Matsumoto
 • Momoka Muraoka
 • Akihiro Yamazaki
 • Atsushi Yamamoto
 • Yuuta Wakao
 • Shinya Wada